Gustaw Herling-Grudziński
(1919–2000)

Gustaw Herling-Grudziński

Kolejną kartę polskiej drogi do niepodległości otwiera wybitny prozaik – świadek nieludzkich czasów nie tylko na nieludzkiej ziemi, ale także w zatrutych ideologiami ludzkich duszach – od czasów wojny światowej aż do końca nasyconego bolesną treścią dwudziestego wieku. To Gustaw Herling-Grudziński, pisarz, krytyk literacki, żołnierz, więzień sowieckich łagrów, których rzeczywistość opisał sugestywnie w zbeletryzowanym pamiętniku pt. Inny świat.

Podcast

Gustaw Herling-Grudziński, O Powstaniu Warszawskim 1944

Recytuje: Dariusz Kowalski

Galeria

sylwetki rycerzy