Juliusz Krzyżewski
(1915–1944)

Juliusz Krzyżewski

Było wielu poetów- rycerzy dziś niestety prawie zapomnianych. Trudno przywołać ich wszystkich, a więc przyjmujemy założenie, że każdy z bohaterów wystawy odsyła do stojących za nim cieni, które także apelują o naszą pamięć. Jednym z tych, których drogę życia i twórczości przywołujemy, jest Juliusz Krzyżewski ps. Prus, urodzony w Łomży 28 stycznia 1915 roku

Podcast

Juliusz Krzyżewski, *** [Nie wiem, pamiętać nie chcę]

Recytuje: Dariusz Kowalski

Galeria

sylwetki rycerzy