Andrzej Trzebiński
(1922–1943)

Andrzej Trzebiński

Andrzej Trzebiński, urodzony 27 stycznia 1922 roku w Radgoszczy k. Łomży (ps.  Paweł Późny,  Stanisław Łomień, Andrzej Jarociński) mimo że przeżył zaledwie dwadzieścia jeden lat, w pełni zasłużył na wszystkie łączone z jego nazwiskiem określenia uzdolnień i funkcji: poeta, prozaik, dramaturg, publicysta, teoretyk kultury

Podcast

Andrzej Trzebiński,  Na górze ognia [ fragment]

Recytuje: Dariusz Kowalski

Galeria

sylwetki rycerzy