Krystyna Krahelska
(1914–1944)

Krystyna Krahelska

Niezwykłą kobietą-rycerzem jest Krystyna Krahelska ps. Danuta – pomnikowa Warszawska Syrena.
Urodziła się 24 marca 1914 r. w Mazurkach pod Baranowiczami, była córką Jana, inżyniera melioranta, oficera wojewody poleskiego, i Janiny z domu Bury, biologa, pracownika naukowego UJ, po wojnie Akademii Medycznej w Gdańsku

Podcast

Krystyna Krahelska, Kołysanka III

Recytuje: Dariusz Kowalski

Galeria

sylwetki rycerzy