Józef Szczepański
(1922–1944)

Józef Szczepański

Znanym i coraz częściej dziś przywoływanym poetą-żołnierzem, kronikarzem walk harcerskiego batalionu „Parasol”, jest Józef Andrzej Szczepański, ps. Ziutek. Urodził się w Łęczycy, był synem Józefa, oficera Wojska Polskiego i adwokata, i Matyldy Ottomańskiej.

Podcast

Józef Szczepański ps. „ Ziutek”,  Czerwona zaraza

Recytuje: Dariusz Kowalski

Galeria

sylwetki rycerzy