Janusz Krasiński
(1928–2012)

Janusz Krasiński

Niezwykłe świadectwo losów człowieka, poddanego miażdżącym trybom historii i mimo głębokich ran do końca walczącego o godność Polaka, intelektualisty, świadka, stojącego na straży prawdy, jest Janusz Krasiński. Urodzony 5 lipca 1928 roku w Warszawie, swojemu miastu pozostał wierny do końca, do dnia tragicznej śmierci 14 października 2012 roku.

Podcast

Janusz Krasiński,  Karuzela

Recytuje: Dariusz Kowalski

Galeria

sylwetki rycerzy