Sylwetki rycerzy

O wystawie

POETA
Otwarła się toń!
Upomina się o swoje Umarła
Szumem, gwarnością, zawrotem
Idzie ku nam z powrotem
(…)
RYCERZ
Daj dłoń!
POETA
Puszczaj!
RYCERZ
Ty mój!

Stanisław Wyspiański, Wesele

Stopka wystawy

Koncepcja i scenariusz wystawy: Maria Dorota Pieńkowska
Współpraca: Magdalena Durko-Stępień, Małgorzata Wichowska
Zdjęcia dokumentów i retusz fotografii: Anna Kowalska
Korekta: Grażyna Grochowiakowa
Realizacja: Andrzej Kordas

W wystawie wykorzystano drzeworyt Władysława Skoczylasa Śpiący rycerze (1914) ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Ikonografia oparta na zbiorach Muzeum Literatury z wyjątkiem fotografii pozyskanych z następujących instytucji: Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Archiwum Akt Nowych, East News, a także z archiwów rodzinnych: Gabrieli Bujalskiej, Krzysztofa Chałki, Agaty Ciołek, Marii Marzeny Grochowskiej, Ewy Kaniewskiej, Barbary Krasińskiej, Jana Romualda Krzyżewskiego, Beaty Tomeckiej.

Skromne galerie niektórych bohaterów wystawy to jednocześnie apel i prośba o zdjęcia i dokumenty, które mogłyby zasilić fotograficzne
i rękopiśmienne zbiory Muzeum Literatury.