Krzysztof Kamil Baczyński
(1921–1944)

Krzysztof Kamil Baczyński

Najsłynniejszym poetą lat wojny i okupacji, do dziś najczęściej przywoływanym, jest Krzysztof Kamil Baczyński. To w jego utworach pojawiają się rycerze, przynoszący z sobą tajemnicę zmagań o honor i wolność.

Podcast

Krzysztof Kamil Baczyński,  Dwie miłości

Recytuje: Dariusz Kowalski

Galeria

sylwetki rycerzy