Wojciech Mencel
(1923–1944)

Wojciech Mencel

Podczas powstańczego zebrania po śmierci Gajcego do objęcia funkcji redaktora pisma został wyznaczony z grupy sinowców „ostatni na szaniec”– Bernard Wojciech Mencel. Urodzony w Pabianicach 21 maja 1923 roku, od roku 1937 mieszkał w Warszawie

Podcast

Wojciech Mencel,  Na powitanie wiosny

Recytuje: Dariusz Kowalski

Galeria

sylwetki rycerzy