Zdzisław Stroiński
(1921–1944)

Zdzisław Stroiński

Leon Zdzisław Stroiński, ps. Marek Chmura, dozgonny, oddany przyjaciel Tadeusza Gajcego, mawiał: „Jeżeli moje życie ma jakikolwiek sens, to jedynie w opiece nad Tadeuszem”. Sam był utalentowanym poetą, autorem oryginalnych liryków prozą.

Podcast

Zdzisław Stroiński, Warszawa [fragment]

Recytuje: Dariusz Kowalski

Galeria

sylwetki rycerzy