Witold Pilecki
(1901–1948)

Witold Pilecki

Ten pochód żywych „kamieni rzucanych na szaniec” otwiera Witold Pilecki, żołnierz, malarz, poeta. W jego postaci ogniskuje się to wszystko, co stanowi o fenomenie polskości. Należał do pokolenia, którego największym marzeniem była niepodległość.

Podcast

Witold Pilecki, Sukurcze [ fragment poematu]

Recytuje: Dariusz Kowalski

Galeria

sylwetki rycerzy