Wacław Bojarski
(1921–1943)

Wacław Bojarski

Kolejnym, rzadko dziś wspominanym poetą-rycerzem, jest Wacław Bojarski, urodzony w Warszawie 30 października 1921 roku (ps. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski, Marek Zalewski) – student konspiracyjnej polonistyki, utalentowany i niezwykle aktywny organizator życia kulturalnego podziemnej stolicy.

Podcast

Wacław Bojarski, Ballada w kolorze fioletowym

Recytuje: Dariusz Kowalski

Galeria

sylwetki rycerzy