Władysław Sebyła
(1902–1940)

Władysław Sebyła

Kolejny bohater wystawy to, urodzony 6 lutego 1902 r. w Kłobucku syn nauczyciela, Władysław Sebyła, twórca niepospolity: poeta, malarz, muzyk. Jego postać odsyła nas do rzeczywistości przywoływanej dziś jednym złowieszczym słowem: Katyń

Podcast

Władysław Sebyła, Ojcze nasz [fragment]

Recytuje: Dariusz Kowalski

Galeria

sylwetki rycerzy