Wystawa ma być
opowieścią o artystach
walczących piórem
i czynem

sylwetki rycerzy